نسخه چاپی

سامانه مشخصات متقاضیان امریه

مشخصات شناسنامه

نام و نام خانوادگي :

*

نام پدر :

*

کد ملی :

*

شماره شناسنامه :

*

تاريخ تولد :

*

صادره از :

*
سوابق تحصیلی

دانشگاه محل تحصيل :

*

مدرک تحصیلی :

*

رشته :

*

گرایش :

*

معدل :

اطلاعات تماس

نشاني منزل و تلفن :

*

تلفن همراه :

*

پست الكترونيك :

شرايط جذب دفتر سياستگذاري و نظارت راهبردي حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح :

متاهل

خانواده ایثارگر

نخبگی

استعداد برتر

معاف از رزم

تحت پوشش کمیته امداد

متقاضي خدمت در ساير استان ها

بسیجی فعال

تاریخ اعزام :

*